สินเชื่อบุคคล “คู่ใจ” สำหรับลูกค้าทั่วไป

  สินเชื่อบุคคล “คู่ใจ” สำหรับลูกค้าทั่วไป คือ สินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan) สำหรับบุคคลทั่วไป หรือผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ ผู้มีความประสงค์ในการใช้เพื่อการประกอบอาชีพ การขับเคลื่อนธุรกิจ หรือใช้เป็นเงินหมุนเวียนในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะทำการพิจารณาสินเชื่อจากเอกสารประกอบการยื่นกู้ โดยอัตราวงเงินกู้สูงสุด ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 25 ต่อปี
รายได้
THB 15,000
บาท
วงเงินที่ต้องการ
THB 5,000
5,000 บาท
75,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ
3 เดือน
3 เดือน
30 เดือน
อัตราดอกเบี้ยรายปี 25%
ยอดที่ต้องชำระทั้งหมด

฿0

฿0

/เดือน
เงื่อนไขการสมัคร

เงื่อนไขการสมัคร

คุณสมับัติผู้สมัคร

คุณสมับัติผู้สมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร สำหรับกรณีสมัครผ่านแอปพลิเคชัน

เอกสารประกอบการสมัคร สำหรับกรณีสมัครผ่านแอปพลิเคชัน

สิทธิ์ของลูกหนี้ที่ต้องรู้

สิทธิ์ของลูกหนี้ที่ต้องรู้

ช่องทางการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน