สินเชื่อนาโน “คู่ใจ รายย่อย”

  สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ (Nano Finance) คือ สินเชื่อสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ พ่อค้า แม่ค้า หรือผู้ที่ประกอบอาชีพเสริม ไม่จำเป็นต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันเช่นเดียวกันกับสินเชื่อส่วนบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ในการกู้เพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพ นำเงินไปใช้หมุนเวียนหรือเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจ โดยดอกเบี้ยเป็นแบบลดต้นลดดอก
Income
฿15,000
5,000 Baht
100,000 Baht
Required credit limit
฿5,000
5,000 Baht
100,000 Baht
Installment period
3 Month
3 Month
30 Month
Annual interest rate 33%
Total amount due

฿0

฿0

/Month
เงื่อนไขการสมัคร

เงื่อนไขการสมัคร

คุณสมับัติผู้สมัคร

คุณสมับัติผู้สมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร สำหรับกรณีสมัครผ่านแอปพลิเคชัน

เอกสารประกอบการสมัคร สำหรับกรณีสมัครผ่านแอปพลิเคชัน

สิทธิ์ของลูกหนี้ที่ต้องรู้

สิทธิ์ของลูกหนี้ที่ต้องรู้

ช่องทางการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน