สินเชื่อนาโน “คู่ใจ รายย่อย”

  สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ (Nano Finance) คือ สินเชื่อสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ พ่อค้า แม่ค้า หรือผู้ที่ประกอบอาชีพเสริม ไม่จำเป็นต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันเช่นเดียวกันกับสินเชื่อส่วนบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ในการกู้เพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพ นำเงินไปใช้หมุนเวียนหรือเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจ โดยดอกเบี้ยเป็นแบบลดต้นลดดอก
รายได้
THB 15,000
บาท
วงเงินที่ต้องการ
THB 5,000
5,000 บาท
100,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ
3 เดือน
3 เดือน
30 เดือน
อัตราดอกเบี้ยรายปี 33%
ยอดที่ต้องชำระทั้งหมด

฿0

฿0

/เดือน
เงื่อนไขการสมัคร

เงื่อนไขการสมัคร

คุณสมับัติผู้สมัคร

คุณสมับัติผู้สมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร สำหรับกรณีสมัครผ่านแอปพลิเคชัน

เอกสารประกอบการสมัคร สำหรับกรณีสมัครผ่านแอปพลิเคชัน

สิทธิ์ของลูกหนี้ที่ต้องรู้

สิทธิ์ของลูกหนี้ที่ต้องรู้

ช่องทางการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน